Nietoperzowa Małopolska

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie obdarzyła mnie zaufaniem i do końca 2020r., promuję projekt Chiroksero. Projekt dotyczy ochrony muraw kserotermicznych na Wyżynie Miechowskiej oraz ochrony nietoperzy w Małopolsce. Polecam, prowadzony przez siebie profil Chiroksero Jest coraz więcej miejsc w … Czytaj więcej…