Gródek nad Dunajcem – nie tylko do pływania – winnica i perełka architektoniczna

Zbyszyce – kościół pw. św. Bartłomieja

Przez Lipie i Sienną docieramy do Zbyszyc. Nazwę to dawne miasto zawdzięcza imieniu Zbysz. Nie wiadomo, na czyją cześć je nazwano. Ważną osobą na pewno był biskup Zbigniew Oleśnicki, który konsekrował istniejący do dziś kościół w połowie XV wieku. Kościół ma charakter obronny, zachował gotyckie sklepienie krzyżowo – żebrowe z herbami Kępińskich oraz rzadko spotykane elementy gotyckiej kamiennej rzeźby w portalu. W ołtarzu głównym jest kopia obrazu Matki Boskiej Łaskawej z kościoła oo. Pijarów z Warszawy. Zgodnie z przekazem kościół pobudowano  w miejscu, gdzie miał zatrzymać się św. Wojciech.  Kępińscy, którzy przybyli tu w XIII w. z Wielkopolski ufundowali pierwszy kościół, wewnątrz kościoła zachował się nagrobek pierwszego z Kępińskich w Zbyszycach – Mikołaja. Na szczególną uwagę zasługuje wszakże XVII wieczne malowidło przedstawiające św. Świerada według niderlandzkiego artysty Jana Sadlera. Malowidło datuje się omal współcześnie z przestawieniem niderlandzkim.

W II połowie XVI wieku kościół św. Bartłomieja był w rękach arian.

Obok, w istniejącym do dziś pięknym parku, na przełomie XVIII i XIX wieku wybudowano klasycystyczny dwór. Według przekazu powstał on w miejscu, gdzie wcześniej stała strażnica obronna. Na wysokim brzegu Dunajca strzegła ona bezpieczeństwa podróżnych na kupieckim szlaku. O  istnieniu tego kasztelu obronnego mamy świadectwo w zapisach ss. Klarysek w Starym Sączu, gdzie istnieje także jego obraz. Po reformie rolnej przeprowadzonej po II wojnie ziemię i dwór odebrano ostatnim właścicielom. Obecnie jest użytkowany jako dom opieki społecznej.

Zbyszyce – Winnica Gródek

Zwróćmy także uwagę na winnice, które z racji pewnego ocieplenia klimatu, a także wielkiej pasji ich właścicieli oraz słonecznym wystawom zboczy są coraz odważniej sadzone w ciepłych i zacisznych okolicach Jeziora Rożnowskiego. Posadzone początkowo na użytek własny niezwykle urokliwe, cieszą rozległymi widokami, rozrastają się, z sercem doglądane, piękne o każdej porze roku. Wpisem na Małopolski Szlak Winny cieszą się od 2019 roku.

Zbyszyce z racji swego oddalenia od głównych dróg są miejscem, które chętnie odwiedzają osoby, które chcą w ciszy i oddaleniu od modnych i obleganych miejsc – spędzić czas wolny. Podobno chętnie bywał tu prof. Julian Aleksandrowicz, okolice były także plenerem amerykańskiego filmu.

Na zakończenie – z notatek

Kościół pw. św. Bartłomieja w Zbyszycach jest dostępny dla turystów, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 664 022 668

Eno turystyka (oparta o winnice) to ważna i dobrze rozwijający się temat podróży turystycznych. Kolejnym impulsem do rozwoju tego segmentu jest wyróżnienie Polskiej Organizacji Turystycznej – “Marka POT” dla Winnic Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego.
Polecam stronę małopolskiego szlaku winnego (www.malpolskiszlakwinny.pl ), w którego ramach jest również uwzględniona Winnica Gródek.