Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie obdarzyła mnie zaufaniem i do końca 2020r., promuję projekt Chiroksero.

Projekt dotyczy ochrony muraw kserotermicznych na Wyżynie Miechowskiej oraz ochrony nietoperzy w Małopolsce.

Polecam, prowadzony przez siebie profil Chiroksero

Jest coraz więcej miejsc w Małopolsce, gdzie bezpłatnie można otrzymać nietoperzową grę terenową.